Hiểu Case Number như thế nào, dành cho những người xuất cảnh.


CÁCH HIỂU Case Number và ĐỔI SỐ RA NGÀY THÁNG TRONG NĂM.

Bạn sinh vào ngày thứ mấy trong năm?

Chào các bạn,

Một hôm do tình cờ mình không biết phải làm sao khi một người  có hồ sơ đi xuất cảnh hỏi nhờ giải thích dùm một số vấn đề, Khi đó mình đã gặp phải một vấn đề về ngày tháng.

Sau khi tìm hiểu mình thấy người ta quản lý rất hay nên muốn post lên chia sẽ cùng các bạn.

Làm sao để đọc hiểu Case Number nếu bạn nào có thân nhân đi nước ngoài thì chắc rằng biết CN (Case Number) là gì

Ví dụ như trên form I797 có ghi là:

Case Number:  HCM 2010 654 123 (xin lỗi nếu trùng số của bạn tôi chỉ  lấy ví dụ)

–       Ba chử đầu tiên HCM có nghĩa là địa điểm văn phòng của Lãnh Sự Quán sẽ tiến hành thủ tục phỏng vấn Hồ Chí Minh.

–       Bốn số kế 2010 nghĩa là năm mà National Visa Center (NVC)  nhận được đơn xin cấp Visa là 2010.

–       Ba số tiếp theo 654 là ngày mà NVC nhận được hồ sơ nhưng bạn phải trừ đi 500 còn nghĩa là 654-500=154 ngày thứ 154 trong năm 2010

–       Ba số sau cùng 123 hồ sơ thứ 123 mà họ nhận được trong ngày, họ đếm số thứ tự luôn.

(Hỏi tại sao là trừ 500 không phải là số khác vấn đề đó thì phải hỏi người quản lý và cấp phát mã số mới biết).Theo trên thì kết quả sẽ là

Hồ sơ của bạn khi nộp vào NVC là ngày thứ 154 năm 2010 hồ sơ thứ 123 trong ngày.

Đến đây họ lại hỏi đố  bạn như thế là “ngày mấy tháng mấy ?” Các bạn thử tính xem sao?

Chắc hẳn là các bạn cũng đã từng học qua excel rồi do các bạn quên thôi.

Bạn dùng công thức sau:

ô A1 bạn nhập số 154 (mình đã tính khi trừ 500)

ô B1 bạn dùng công thức =DATE(YEAR(TODAY()),1,A1).

Vậy ngày họ chấp thuận là ngày 3 tháng 5 năm 2010.

Nếu như không phải năm 2010 thì bạn phải làm sao?

Ví dụ Case Number:  HCM 2005 654 123 (xin lỗi nếu trùng số của bạn tôi chỉ  lấy ví dụ)

ô A2 bạn nhập số 154 (mình đã tính khi trừ 500)

ô A3 bạn nhập số năm muốn tìm 2005

ô B2 bạn dùng công thức  =DATE(A3,1,A2)

Ngược lại, vậy bạn sinh vào ngày thứ mấy trong năm ?

Bryanliem xin chúc các bạn vui!

Sau đây là phần mình tìm kiếm trên network nếu bạn nào có hứng thú thì xem tiếp nhe.

Day of the Year

Posted by Bob C on December 01, 2001 8:19 AM

How do I get Excel to let me know what day of the year it is? For example December 1 is the 335th day of this year.

Day of the Year

Posted by Mike Winters on December 01, 2001 8:24 AM

Try this formula (this was taken from another posting on this board, I do not claim it).
=RIGHT(YEAR(A1),2)&TEXT(A1-DATE(YEAR(A1),1,0),”000″)
That will convert a standard date in cell A1 to a Julian date. There is more info at his website at http://www.cpearson.com/excel/jdates.htm
Hope that helps.

Sincerely,

Mike Winters
United States Army

Day of the Year

Posted by Bob C on December 01, 2001 8:47 AM

Forgive me, I should have indicated why I need this. I need to be able to track sales as a percentage of where we should be in relation to the yearly sales goal. For instance, June 30 was the 181st day of the year, so at that point sales should be 49.589 % of the yearly goal
(181/365=.49589).

Day of the Year

Posted by IML on December 01, 2001 3:30 PM

If leap years matter in your calculation, I’d suggest using
=(A1-DATE(YEAR(A1),1,0))/(365+ISNUMBER((“2/29/”&YEAR(A1))+0))
where A1 is the date of interest. Or in two cells, B1 could be
A1-DATE(YEAR(A1),1,0)
and C1=b1/(365+ISNUMBER((“2/29/”&YEAR(A1))+0))

Format the cells in all cases as “general”.
good luck

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: